Integritetspolicy

Cookies & GDPR

Bygg & Fastighet Soso’s AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är när ni använder mailformulär och kontaktar oss.

Bygg & Fastighet Soso’s AB har fått dina uppgifter från kontaktformulär eller ifall du kontaktat Bygg & Fastighet Soso’s AB via mail, telefon eller Facebook.

Bygg & Fastighet Soso’s AB tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas hos Bygg & Fastighet Soso’s AB tills du aktivt säger åt oss att radera uppgifterna eller tills vi rensar våra system.

De personuppgifter Bygg & Fastighet Soso’s AB behandlar om dig delas inte med någon tredje part. Bygg & Fastighet Soso’s AB kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Bygg & Fastighet Soso’s AB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Bygg & Fastighet Soso’s AB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är: Josef Kvelashvili. Mail: [email protected]

Du har rätt att kontakta Bygg & Fastighet Soso’s AB om du vill ha ut information om de uppgifter Bygg & Fastighet Soso’s AB har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Bygg & Fastighet Soso’s AB på [email protected]

Du når vårt dataskyddsombud på mail: [email protected] Om du har klagomål på Bygg & Fastighet Soso’s AB behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av Hemsidan.

Om du inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan när du t.ex. fyller i ett kontaktformulär. Vi använder även cookies för att spåra och analysera beteenden på hemsidan samt anpassa annonsering.